Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 2
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 3
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 4
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 5
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 6
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 7
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 8
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 10
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 12
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 14
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 16
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 18
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 19
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 20
Unwetter Regen Dürrn Ölbronn Bauschlott 21
Unwetter Regen Ölbronn Bauschlott 1

Überschwemmungen in Ölbronn, Dürrn und Bauschlott -Teil 1-

Heftiger Starkregen hat in Ölbronn, Dürrn und Bauschlott für Überschwemmungen gesorgt. Fotos: Seibel
08.06.2016
zum Artikel