IMG_9844.JPG
IMG_9850.JPG
IMG_9856.JPG
IMG_9863.JPG
IMG_9855.JPG
IMG_9864.JPG
IMG_9871.JPG
IMG_9882.JPG
IMG_9883.JPG
IMG_9884.JPG
IMG_9885.JPG
IMG_9886.JPG
IMG_9896.JPG
IMG_9900.JPG
IMG_9903.JPG
IMG_9907.JPG
IMG_9911.JPG
IMG_9918.JPG
IMG_9929.JPG
IMG_9930.JPG
IMG_9933.JPG
IMG_9934.JPG

City on Ice: Impressionen vom Freitag

City on Ice: Impressionen vom Freitag. Fotos: Kerner
24.11.2012