Goldstadtgarde 2E9J4670KGHO.JPG
2E9J4212KGHO.JPG
2E9J4214KGHO.JPG
2E9J4224KGHO.JPG
2E9J4226KGHO.JPG
2E9J4228KGHO.JPG
2E9J4232KGHO.JPG
2E9J4244KGHO.JPG
2E9J4248KGHO.JPG
2E9J4260KGHO.JPG
2E9J4284KGHO.JPG
2E9J4314KGHO.JPG
2E9J4328KGHO.JPG
2E9J4330KGHO.JPG
2E9J4366KGHO.JPG
Gardetanz gruene spatzen2E9J4308KGHO.JPG
2E9J4448KGHO.JPG
2E9J4460KGHO.JPG
2E9J4606KGHO.JPG
2E9J4462KGHO.JPG
2E9J4504KGHO.JPG
2E9J4628KGHO.JPG
2E9J4468KGHO.JPG
2E9J4480KGHO.JPG
2E9J4648KGHO.JPG
2E9J4694KGHO.JPG
2E9J4484KGHO.JPG
2E9J4608KGHO.JPG
2E9J4624KGHO.JPG
die kleinste ganz gro? Tanzmariechen Denise Stiegele 2E9J4362KGHO.JPG
Gardetanz Gruene Spatzen2E9J4318KGHO.JPG
die kleinsten Taenzerinnen2E9J4280KGHO.JPG
die kleinsten Taenzerinnen2E9J4282KGHO.JPG
Einmarsch 2E9J4242KGHO.JPG
Gruene spatzen2E9J4322KGHO.JPG
KGHO Schautanz 2E9J4520KGHO.JPG
KGHO Schautanz 2E9J4524KGHO.JPG
Stimmung2E9J4414KGHO.JPG
Goldstadtgarde 2E9J4678KGHO.JPG

Ordensball der KGHO Pforzheim - 2

Ordensball der Karnevalsgesellschaft Hochburg 1972 Pforzheim. Fotos: Jürgen Keller
10.11.2013
zum Artikel