760_0008_8813414_Kreisbauerntag_Muehlacker_05
760_0008_8813412_Kreisbauerntag_Muehlacker_04
760_0008_8813411_Kreisbauerntag_Muehlacker_03
760_0008_8813410_Kreisbauerntag_Muehlacker_02
760_0008_8813409_Kreisbauerntag_Muehlacker_01
760_0008_8813363_Robert_Habek_18
760_0008_8813362_Robert_Habek_17
760_0008_8813361_Robert_Habek_16
760_0008_8813360_Robert_Habek_15
760_0008_8813359_Robert_Habek_14
760_0008_8813358_Robert_Habek_13
760_0008_8813357_Robert_Habek_12
760_0008_8813371_Robert_Habek_19
760_0008_8813450_Kreisbauerntag_Muehlacker_37
760_0008_8813449_Kreisbauerntag_Muehlacker_36
760_0008_8813356_Robert_Habek_11
760_0008_8813448_Kreisbauerntag_Muehlacker_35
760_0008_8813447_Kreisbauerntag_Muehlacker_34
760_0008_8813446_Kreisbauerntag_Muehlacker_33
760_0008_8813355_Robert_Habek_10
760_0008_8813354_Robert_Habek_09
760_0008_8813353_Robert_Habek_08
760_0008_8813352_Robert_Habek_07
760_0008_8813351_Robert_Habek_06
760_0008_8813350_Robert_Habek_05
760_0008_8813349_Robert_Habek_04
760_0008_8813348_Robert_Habek_03
760_0008_8813347_Robert_Habek_02
760_0008_8813346_Robert_Habek_01
760_0008_8813445_Kreisbauerntag_Muehlacker_32
760_0008_8813444_Kreisbauerntag_Muehlacker_31
760_0008_8813443_Kreisbauerntag_Muehlacker_30
760_0008_8813442_Kreisbauerntag_Muehlacker_29
760_0008_8813441_Kreisbauerntag_Muehlacker_28
760_0008_8813440_Kreisbauerntag_Muehlacker_27
760_0008_8813439_Kreisbauerntag_Muehlacker_26
760_0008_8813438_Kreisbauerntag_Muehlacker_25
760_0008_8813437_Kreisbauerntag_Muehlacker_24
760_0008_8813436_Kreisbauerntag_Muehlacker_23
760_0008_8813435_Kreisbauerntag_Muehlacker_22
760_0008_8813434_Kreisbauerntag_Muehlacker_21
760_0008_8813433_Kreisbauerntag_Muehlacker_20
760_0008_8813431_Kreisbauerntag_Muehlacker_19
760_0008_8813430_Kreisbauerntag_Muehlacker_18
760_0008_8813429_Kreisbauerntag_Muehlacker_17
760_0008_8813428_Kreisbauerntag_Muehlacker_16
760_0008_8813427_Kreisbauerntag_Muehlacker_15
760_0008_8813426_Kreisbauerntag_Muehlacker_14
760_0008_8813425_Kreisbauerntag_Muehlacker_13
760_0008_8813424_Kreisbauerntag_Muehlacker_12
760_0008_8813423_Kreisbauerntag_Muehlacker_11
760_0008_8813422_Kreisbauerntag_Muehlacker_10
760_0008_8813421_Kreisbauerntag_Muehlacker_09
760_0008_8813420_Kreisbauerntag_Muehlacker_08
760_0008_8813419_Kreisbauerntag_Muehlacker_07
760_0008_8813417_Kreisbauerntag_Muehlacker_06

Grünen-Bundeschef Robert Habeck beim Kreisbauerntag

Beim Kreisbauerntag 2019 in Mühlacker war er der prominenteste Gast: Grünen-Bundeschef Robert Habeck. Fotos: Meyer


08.02.2019