2E9J4267KGHO.JPG
2E9J4295KGHO.JPG
Goldstadtgarde 2E9J4671KGHO.JPG
2E9J4305KGHO.JPG
2E9J4231KGHO.JPG
2E9J4235KGHO.JPG
2E9J4265KGHO.JPG
2E9J4269KGHO.JPG
2E9J4287KGHO.JPG
2E9J4293KGHO.JPG
2E9J4397KGHO.JPG
2E9J4405KGHO.JPG
2E9J4453KGHO.JPG
2E9J4473KGHO.JPG
2E9J4511KGHO.JPG
2E9J4555KGHO.JPG
2E9J4589KGHO.JPG
2E9J4595KGHO.JPG
2E9J4641KGHO.JPG
2E9J4645KGHO.JPG
2E9J4687KGHO.JPG
2E9J4705KGHO.JPG
Cosima Wieland 2E9J4385KGHO.JPG
Die Kleinen ganz gross2E9J4537KGHO.JPG
Goldenes Fliess 2E9J4579KGHO.JPG
Goldstadtgarde 2E9J4657KGHO.JPG
Goldstadtgarde 2E9J4669KGHO.JPG
gute Stimmung2E9J4271KGHO.JPG
gute stimmung2E9J4277KGHO.JPG
KGHO Schautanz2E9J4565KGHO.JPG
Stimmung 2E9J4421KGHO.JPG
Stimmung 2E9J4423KGHO.JPG
Tanzmariechen Denise Stiegele 2E9J4341KGHO.JPG
Tanzmariechen Denise Stiegele 2E9J4357KGHO.JPG
2E9J4221KGHO.JPG

Ordensball der KGHO Pforzheim - 1

Ordensball der Karnevalsgesellschaft Hochburg 1972 Pforzheim. Fotos: Jürgen Keller
10.11.2013
zum Artikel